Links for NearPy

NearPy-0.1.1.tar.gz
NearPy-0.1.2.tar.gz
NearPy-0.1.tar.gz